வீடியோ செய்திகள்


 • ஆவி உற்சாகமுள்ளது/ The Spirit is willing/ आत्मा तैयार है
  • Dec 19, 2020
 • ஆத்துமா பிழைக்கும்/ The soul shall live/ आत्मा जीवित रहेगी
  • Nov 29, 2020
 • தேசத்தில் ஒரே ராஜா/ One King in the Country /देश में एक राजा
  • Nov 16, 2020
 • இரக்கம் பெறுவீர்கள்/ You shall obtain mercy/ आपको दया की जाएगी
  • Nov 10, 2020
 • பரியாசம் பண்ணாதிருங்கள்/ Do not Mock/ ठट्ठा मत करो
  • Oct 27, 2020
 • கீழ்ப்படிதலே முக்கியம் Obedience is Important सुन मानना महत्वपूर्ण है
  • Oct 04, 2020
 • நீதியின் வாசல்களை திறவுங்கள்/ Open the gates of righteousness/ धार्मिकता के द्वार खोलें
  • Sep 08, 2020
 • உத்தமமும் நேர்மையும்
  • Aug 30, 2020
 • போராட்டத்திலிருந்து விடுதலை /Deliverance from Warfare / युद्ध से उद्धार
  • Aug 23, 2020
 • தேசத்திற்கான ஜெபம்
  • Aug 18, 2020
 • நீதியின்மேல் பசிதாகமுள்ளவர்கள்
  • Aug 11, 2020
 • Nambikai - Hosanna Ministries (Hope)
  • Jul 28, 2020
 • கண்ணீர் கெம்பீரமாக மாறுவது
  • Jul 26, 2020
 • ஜெபம்
  • Jul 25, 2020
 • நீதியின் சூரியன்
  • Jul 18, 2020